Identitat: Unió Empresarial Intersectorial  

CIF: G08926263 

Adreça: Av. Europa, 21 - 08401 – Granollers 

Telèfon: 938604700 

Correu electrònic: rgpd@uei.cat 

 
 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? 

 
 

A la Unió Empresarial Intersectorial tractem la informació proporcionada amb la finalitat de gestionar la relació amb els socis en tots els seus aspectes de manteniment, desenvolupament i control: Des de la realització de tots els tràmits necessaris per a la organització de cursos de formació, jornades, tallers i altres esdeveniments i actes, així com la informació dels mateixos; fins a l’assessorament sobre la seva associació o gremi. 

 
 

Durant quant de temps conservarem les seves dades? 

 
 

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la nostra relació d’associats, llevat dels terminis legals de conservació. 

 
 

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada: 

 
 

L’empresa NO prendrà decisions automatitzades.  

 
 

Quina és la legitimació per el tractament de les seves dades? 

 
 

La base legal per el tractament de les seves dades és el consentiment per a la gestió de la seva adhesió a l’agrupació. 

 
 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? 

 
 

Durant el període de duració del tractament, la Unió Empresarial Intersectorial no comunicarà les seves dades a tercers, llevat d’obligació legal, o autorització expressa de l’associat. 

 
 

No obstant, a la Unió Empresarial Intersectorial comptarem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis que en cada cas haguem pogut contractar i que, per a la prestació de l’esmentat servei, pugui ser necessari que tinguin accés a les seves dades de caràcter personal, però que les tractaran amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions i prèvia subscripció d’un contracte de protecció de dades en el que exigim, entre d’altres, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i retornar les dades a la finalització del servei. 

 
 

Tanmateix, utilitzem encarregats de tractament en recursos software sota l’acord EU-US Privacy Shield. 

 
 

A la Unió Empresarial Intersectorial seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis amb la finalitat de complir les nostres obligacions en matèria de protecció de dades. 

 
 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? 

 
 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la Unió Empresarial Intersectorial estem tractant les seves dades personals que li concerneixin o no. 

 
 

Tanmateix, té: 

Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals. 

Dret a sol·licitar la seva rectificació. 

Dret a sol·licitar la seva supressió. 

Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament. 

Dret a oposar-se al tractament. 

Dret a la portabilitat de les dades. 

Dret a retirar el seu consentiment prestat.  

Dret a la informació.  

Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades.  

 
 

Per exercir els seus drets, remeti un escrit adjuntant còpia del seu DNI a:  

 
 

Unió Empresarial Intersectorial 

Exercici drets protecció de dades 

Av. Europa, 21  

08401 - Granollers - Barcelona 

 
 

, o bé remeti un correu electrònic a: rgpd@uei.cat 

 
 

També, l’informem de que pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per obtenir informació addicional o per presentar una reclamació, per exemple, si no ha obtingut satisfacció en el exercici dels seus drets.  

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES? 

RGPD ASSOCIATS