Nom
Empresa
Correu Electrònic
Telèfon
Comentaris

Des de la Unió Empresarial, hem creat un nou format de networking, que es diferencia qualitativament convertint-se d’aquesta manera en una experiència més profitosa del que s’ha fet fins ara. 

 
 

Aquest nou format, facilita el contacte directe entre aquelles empreses que realment tinguin punts en comú i que puguin arribar a acords, evitant d’aquesta manera forçar contactes que únicament es deriven del funcionament establert d’un networking comú. 

 
 

PRO2 és el projecte creat a la Unió Empresarial, amb la finalitat de convertir-se en una trobada d’empresaris amb interessos compartits on tots els contactes fets puguin ser aprofitats i tinguts en compte. 

 
 

Des de la Unió Empresarial, volem que aquest projecte sigui obert a tothom i estigui a disposició de les entitats interessades per reproduir-lo a tot el territori.  

PRO2 - PRODUCTIVITAT PER PROXIMITAT 

INFORMI'S 

NETWORKING